Stedelijke basisschool Guido Gezelle opent B&B

IMG_7798

 

 

 

Bijen in nood!

Jullie zullen het ongetwijfeld al gehoord of gelezen hebben in de Media: onze bijen hebben het de dag van vandaag niet makkelijk.  Door gebruik van pesticiden sterven heel veel bijen. Het voorbije jaar daalde de bijenpopulatie met 50%. Heel verontrustend, want geen bijen betekent geen bestuiving van groenten en fruit.
Een ander probleem voor de bij, en dan vooral voor de wilde bij, is het ontbreken van nestgelegenheid.
Onze tuinen zien er steeds netter en strakker uit en wilde bijen houden nu eenmaal van een vergeten hoekje met bloeiende planten en wat holle stengels om hun eitjes in te leggen.

Een Bie & Bie als huisvesting

We willen op school de bijen wat helpen door hen een nestgelegenheid aan te bieden.  Via Stad Waregem  kregen de Waregemse scholen de mogelijkheid om een bijenhotel te bestellen.  Samen met de kinderen willen we dat na Nieuwjaar installeren zodat we het kunnen openen in de lente.  Hiervoor hebben we heel veel holle stengels nodig. Een opsomming van wat kan:

  • vlier
  • bamboe
  • riet
  • houtblokken van ongeveer 15 cm lang (we boren er dan zelf gaten in)

Als jullie binnenkort de tuin opruimen, denk dan eens na wat we kunnen gebruiken voor ons bijenhotel. Na de vakantie mag dit meegebracht worden naar school en zullen we dit gebruiken voor de opbouw  van de bijen-bed-and-breakfast.

Let wel! 

Graag thuis te sorteren.  Indien het over grote hoeveelheden gaat (meer dan een kruiwagen), neem dan eerst contact op met juf Veerle: veerle.vanoverschelde@guidogezelleschool.be